علمدار

بسم الله

بهترین سرباز حسین عباس بود

همان که علم را تا آخرین نفس بالا گرفت

دوست دارم علمداری باشم برای حسین زمان

ای کاش